SPOLEK VRŠÍČEK
Obnova památek v Rokycanech, Plzni a okolí

Spolek Vršíček pomáhá vlastníkům kulturních památek s jejich obnovou. Orientuje se na památky, které tzv. „nikdo nechce“.  Činnost byla zahájena v prosinci 1991 jako Sdružení pro obnovu barokní kapličky v Rokycanech. Forma a název skupiny lidí pracujících ve sdružení se postupně měnila.

Vývoj byl následující:

1991 až 1992 Sdružení pro obnovu barokní kapličky v Rokycanech

1992 až 1994 Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech

1994 až 1997 Nadace kanovníka Bohumila Staška

1997 dosud Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí

Po celou dobu jádro sdružení zůstávalo personálně totožné. Předsedou je Ing. arch. Jan Soukup z Plzně, jednatelem byl do roku 2011 Karel Jíša z Mirošova.

Od doby prvního založení sdružení spolupracovalo na opravě 15 památek, z nichž u 10 je záchrana završena.

IČO: 18243231

O zakladateli sdružení Karlu Jíšovi (26.8.1939 – 15.4.2011)

V pátek 15.4.2011 nás opustil pan Karel Jíša, jednatel Sdružení pro obnovu památek Rokycan a okolí a jeho zakladatel. Byl nejen jednatelem sdružení, ale i jeho hnacím motorem. Jeho neustávající aktivita ve prospěch památek byla obdivuhodná. Mnohdy nás, jeho spolupracovníky až zahlcovala. Jeho vztah k obnově památek nebyl jen v rovině jejich technické opravy, ale pojímal ji v širokých  souvislostech.  Vždy pro něj byly stavbami s historií, s osudy iniciátorů staveb a lidí, kteří je užívali, opravovali, měli je rádi. Věděl, že se může zachránit jen ta památka, ke které mají lidé vztah a proto spojoval činnost sdružení s osvětou, s přiblížením osudu památek zájemcům. Vlastivědnými výlety vytvářel předivo dobrých vztahů k historii, přírodě a kultuře kraje, ve kterém lidé žijí.

To nebylo možné bez lásky, bez energie, bez cítění potřeb a širších vztahů ve společnosti. Rád zdůrazňoval, „jsem jen prostý zemědělec…“ ale jeho dílo hovořilo o tom, že velmi dobře, jako správný hospodář je zakotven v půdě svého regionu, slyší vztahy mezi přírodou a lidmi a jejich díly. Jeho snaha o obnovu památek se tak dostala do vyšší úrovně snahy o obnovu zdravých vztahů obecně.

Jeho energie se však vyčerpala, těžká a zákeřná nemoc jej dostala pod svou vládu. Karel Jíša bude chybět, ani si zatím neuvědomujeme jak. Ale můžeme mu slíbit, že v díle obnovy památek budeme pokračovat.